BIBSYS-konferansen: Bibliotek i nåtid og framtid


Årets BIBSYS-konferanse er i gang i Trondheim. Hvordan vil fremtidens bibliotek og tjenester se ut, og ikke minst hvor er det vi står akkurat nå? Dette er noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen.

Foto av Unit og Bibsys-logo

Units direktør, Roar Olsen, åpnet i år konferansen og ønsket velkommen til Trondheim. 

– Det er inspirerende å se at konsortiemodellen som vi benytter i Norge er så god at den nå blir kopiert flere plasser i utlandet, sa Roar Olsen i sin åpningshilsen. 

Fremtidens biblioteker 

Hvor står vi, og hvor skal vi?
Bibliotekene vil fortsette å være en viktig ressurs for kunnskap, men i takt med at samfunnet endrer seg, må også bibliotekene endre seg. Frode Arntsen, avdelingsdirektør for forskning i Unit påpekte viktigheten av at vi setter brukeren i sentrum når vi tenker fremover og ser på hvilke systemer vi skal bruke og hvordan vi skal bruke de.  

Det er startet et arbeid som skal lede frem til en felles forståelse for hvilke behov institusjonene har.  

BIBSYS-stipendet 

Unit ønsker å bidra til å styrke kompetansen innenfor bibliotek-og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi årlig ut et stipend til beste masteroppgave innenfor dette feltet. 
Årets vinner er Marte Irjall som i sin masteroppgave har sett på hvordan veterinærstudentene innhenter informasjon og hvordan de bruker bibliotektjenestene. 

Hva er bibliotekarens viktigste rolle for studentene?

Funnene viste at bibliotekene fortsatt er viktig for studentene. Og ikke minst er bibliotekarene vikigte. Et av spørsmålene hun hadde stilt er "hva er den viktigste rollen til bibliotekarene?" Svaret som presenteres i oppgaven er å finne frem, både i fysisk og digital kunnskap, og ikke minst være i stand til å veilede studenten.  

BIBSYS-konsortiet

Gro-Anita Mortensen, som er tjenesteansvarlig for Alma i Unit, fulgte opp med å kommentere at det er veldig spennende å se at de tallene som Marte Irjall presenterte stemmer overens med Units egne tall. Fra 2016 til 2018 ser vi for eksempel en økning i antall nedlastninger på 22 prosent. Det vi ser er at folk vil ha tilgang til informasjon med en gang, der de er. Det betyr at vi må fortsette det gode arbeidet i BIBSYS-konsortiet med å gjøre det enklere for brukerne å få tak i det de trenger. 

Plenum ble avsluttet med Asbjørn Risan, som er tjenesteansvarlig for Oria og Leganto i Unit. Han poengterte viktigheten av at alle deltakerne i konsortiet har muligheter til å påvirke tjenestene som brukes, "vi ser at vi er såpass store at vi greier å få gjennomslag for de sakene som vi synes er viktigst".  

 

Mer informasjon på våre nettsider for konferansen


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter