Dobler investeringene til digital eksamen


Planene for utviklingen av digital eksamen er omfattende og et stadig viktigere satsingsområde innen digitalisering av universitets- og høyskolesektoren. Budsjettet er nær doblet og veksten i andel digitale skoleeksamener siden 2016 er på hele 190%.

Graf som viser utvikling i bruk av digital skoleeksamen 2016-208
Digitale eksamener som andel av alle skoleeksamener. Grafikk: Unit

I Årsrapport for digital eksamen 2018 kommer det frem at budsjettet til videreutvikling av digital eksamen økte fra snaut 2,5 til 5,1 millioner kroner. 21 læresteder er med i utvikling og finansiering av tjenesten. Siden 2016 har økningen i andel digitale skoleeksamener økt med 190%. Det betyr at i 2018 utgjorde digitale skoleeksamener 52% av alle skoleeksamener. Sektorsamarbeidet er organisert ved tjenesteansvarlig i Unit og felles samarbeidsgrupper.

- Digitalisering av eksamen har kommet langt. Grunnlaget for å lykkes er lagt gjennom det gode samarbeidet i sektoren. Det betyr blant annet at vi kan utvikle løsninger mer kostnadseffektivt. Neste trinn blir å lage løsninger med tredjeparts programvare under lukket skoleeksamen. Det gjelder særlig digital eksamen tilpasset matematikk og naturvitenskap, sier Elisabeth S. Guillot, tjenesteansvarlig for digital eksamen i Unit.

Står foran store utviklingsoppgaver

Kravene til lukket eksamensmiljø gjør bruk av digital teknologi og IKT-verktøy utfordrende. Digital eksamen er basert på teknologiske løsninger som fortsatt har utviklingsmuligheter. Det gjelder løsninger som støtter alle fagområder og som gir løsninger for digital vurdering. I den videre utviklingen legges særlig vekt på brukermedvirkning og fagmiljøenes behov. For studentene betyr utviklingen av digital eksamen enda mer aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer.

Felles innsats, felles gevinster

Digital eksamen er kommet for å bli, selv om løsningene ennå ikke er helt i mål. På vegne av sektoren sikrer Unit nasjonal koordinering og samarbeid om fremtidens digitale vurderingsformer. Samarbeidet gir prioritet til hva som skal utvikles og vekt på løsninger som lar seg integrere på tvers av sektoren. Det betyr lavere anskaffelseskostnader og bedre ressursutnyttelse for lærestedene. Digitalisering av eksamensavvikling vil skyte fart når lærestedene har funnet en felles standard å gjennomføre eksamen på. Da vil det også være mulig å høste flere gevinster av innsatsen. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter