Gjør det enklere å studere på tvers av landegrenser


Internasjonale studenter blir mer mobile med nye digitale løsninger.

Med EMREX-nettverket kan studenter selv hente ut sine studieresultater og dele dem med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Det norske bidraget til utviklingen er organisert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Datautveksling på tvers av landegrenser

EMREX-nettverket er en løsning for datautveksling som gjør at mottakerne kan stole på at resultatene er korrekte og at behovet for papirforsendelser og ventetid reduseres. Blant de som kan ha nytte av løsningene er studenter som har vært på utvekslingsopphold, utenlandske personer som søker på høyere utdanning i Norge, norske personer som søker på høyere utdanning i utlandet og studiesteder som har studenter som har vært på utvekslingsopphold.

Studentene forventer å kunne administrere studiene sine fulldigitalt

EMREX-nettverket har blitt utviklet gjennom et EU-finansiert Erasmus+ prosjekt hvor målet er å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning, økt studentmobilitet og kvalitetssikring av resultatinformasjon. Norge er aktivt med i Emrex sammen med land som Sverige, Danmark, Finland, Italia, Polen, Nederland og Kroatia. Flere land er på vei inn, også land utenfor Europa.

"Studentene forventer å kunne administrere studiene sine fulldigitalt. Løsninger som EMREX og Vitnemålsportalen gir studenten tilgang til og kontroll over egne data i tillegg til å gjøre overføringen raskere og sikrere. I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 signaliserer Kunnskapsdepartementet en oppjustering av målet fra 20% til 50% på utveksling i løpet av studietiden. EMREX kan hjelpe institusjonene med å oppfylle dette", sier Agnethe Sidselrud, seksjonssjef Unit. 

Om EMREX

Studentene selv starter overføringen av resultatene via studentportaler ved studiestedene. Søkeren/studenten må ha en aktiv IT-konto ved begge studiestedene for å kunne overføre resultater som blir umiddelbart tilgjengelig for mottakerinstitusjonen. 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter