Handlingsplan for digitalisering av Kunnskaps-Norge 


På bakgrunn av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren er det i samarbeid med institusjonene utarbeidet en handlingsplan.

Mennesker som jobber med digitale verktøy
For å lykkes med realisering av målene i handlingsplanen er det nødvendig med en tydelig arbeidsdeling. Illustrasjon: Shutterstock

Handlingsplanen er utarbeidet av Unit – Direktoratet for høyere utdanning og forskning, i tett samarbeid med representanter for institusjonene. Samhandlingen skjer gjennom Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, og ulike fagutvalg.

Samarbeid og arbeidsdeling 

Høyere utdanning og forskning har lang erfaring med samarbeid fra brukernivå til ledelsesnivå. Dette skaper samlet behovsforståelse, og gir gevinster som delte investeringskostnader, stordriftsfordeler, bedre forhandlingsposisjon som en større innkjøper, og kompetansedeling. 

For å lykkes med realisering av målene i handlingsplanen er det nødvendig med en tydelig arbeidsdeling der vi totalt sett får benyttet den samlede kapasiteten i høyere utdanning og forskning. Vi må både etablere standardiserte fellestjenester og samtidig dra nytte av den brukernære innovasjonskraften i institusjonene. Gjennom bruk av plattformer med programmerbare grensesnitt kan vi tilrettelegge for digital transformasjon gjennom enkle, lettbente og effektive tjenester. 

Fra innspillsrunde til ferdig handlingsplan 

Frist for å gi innspill til handlingsplanen var 29. mars 2019. Den endelige handlingsplanen ble vedtatt av Digitaliseringsstyret den 11. april. Handlingsplanen ble lansert på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning i Trondheim den 4. juni. 2019

Les mer om handlingsplanen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Kristin Selvaag
Avdelingsdirektør HK-dir