Klart for påmelding til digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning


​​​​​​​Digitaliseringskonferansen 4. og 5. juni i Trondheim skal synliggjøre og forankre digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for høyere utdanning og forskning. Nå er det klart for påmelding til konferansen og til samlinger 3. juni.

Iselin Nybø åpner digitaliseringskonferansen i Trondheim. (foto: Marte Garmann)

Konferansen blir en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering av forskning og høyere utdanning kan settes ut i livet. Konferansen skal bidra til å sette digitalisering på dagsorden, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter. Fristen for påmelding til rabattert pris er 1. april.

Variert program

Tirsdag 4. juni er plenumsdag, med sesjoner for forskning, utdanning, administrasjon og data. Konferansen åpnes av statssekretær Rebekka Borsch, og blant innlederne finner vi Dr. Peter Wittenburg fra EDA EU, prorektor Bjarne Foss fra NTNU, bibliotekdirektør Johanne Raade fra UiT Norges arktiske universitet og assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen fra Universitetet i Agder. Dagen avsluttes med en paneldebatt der blant andre president John O’Brien i Educause og Dr. Raimund Vogl fra Eunis deltar

Onsdag 5. juni er satt av til parallelle fordypningssesjoner innenfor de meste sentrale områdene for digitaliseringsstrategien og handlingsplanen:

  • Utdanning
  • Forskning
  • Administrasjon og ledelse
  • Infrastruktur, mellomvare og data

Arkitektur og sikkerhet vil gå som en rød tråd gjennom programmet.

Mandag 3. juni ser att av til samlinger og sidemøter, og foreløpig er følgende samlinger på plass:

  • Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata - Neste trinn
  • Samling digital eksamen
  • Samling LMS
  • Microsoft 365 -samling, med vekt på Office 365
  • Sikkerhetsforum

Mandag kveld blir det åpningstreff på Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk, og på tirsdag blir det konferansemiddag på Clarion Hotel & Congress.

 Digitaliseringskonferansen arrangeres av Unit - Direkoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, i samarbeid med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS.

For mer informasjon og påmelding, gå til konferansens nettside.

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Lars Fuglevvag
Lars Fuglevaag
Seniorrådgiver