Ny helseforskningsportal gir bedre oversikt over norsk helseforskning 


I Cristin finner du nå Helseforskningsportalen som gjør det lettere for forskere og ledere å få oversikt over sin helseforskningsaktivitet.

Foto: Shutterstock/Logo Helseforskningsportalen

Prosjekter og biobanker som blir godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), sendes til Cristin og blir synliggjort i Helseforskningsportalen i Cristin.  

Helseforskningsportalen er åpen for alle og gir en løpende oversikt over pågående forskningsprosjekter, forskningssamarbeid og bruk av biobankmateriale. Rapportering av helseforskningsprosjekter blir også enklere. Alle kan enkelt få oversikt over pågående forskning og biobanker, noe som kan bidra til bedre utnyttelse av felles ressurser. 

Helseforskningsportalen inneholder bare REK-godkjente prosjekter og biobanker. Foreløpig er det kun de som er godkjent/endret i perioden 2016 til dags dato som er synlige, men eldre prosjekter vil bli tilgjengelig på sikt. 

Bidrar til å synliggjøre resultatene av medisinsk forskning. 

Første versjon av Helseforskningsportalen bygger på de samme dataene som i Cristins prosjektkatalog, men synliggjør helseforskningen spesielt. 

I Helseforskningsportalen er det også mulig å legge til tilleggsinformasjon om prosjektene, for eksempel lenker til publikasjoner fra prosjektet og tilknytning til andre prosjekter. Prosjektleder og -deltakere som har egen CristinID, vil få lenket prosjektet til sin personprofil i Cristin. 

De regionale helseforetakene har finansiert Helseforskningsportalen, og utviklingen av den er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Unit. Unit er i dialog med de regionale helseforetakene om finansiering og utvikling av en versjon 2 av Helseforskningsportalen som i første omgang vil omfatte flere data fra REK.  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter