Nytt møte i Digitaliseringsstyret


Digitaliseringsstyret, som skal styrke digitalisering av høyere utdanning og forskning gjennom nasjonal styring og samordning, gjennomførte sitt tredje møte mandag 28. januar.

Swanberg snakker til Digitaliseringsstyret
Anne Berit Swanberg holdt innlegg om utdanningskvalitet og digitalisering

På agendaen sto blant annet status for handlingsplanen for digitalisering. Et utkast foreligger. Dette skal fremlegges for virksomhetene for innspill før det etter planen ferdigstilles og vedtas på Digitaliseringsstyrets møte i april.

Andre saker på agendaen var blant annet

  • Fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM)​
  • Datalagring
  • Felles porteføljestyring​
  • Strategi for e-infrastruktur
  • Arbeid med åpen forskning​
  • Nasjonalt Vitenarkiv

Utdanningskvalitet og digitalisering

I starten av møtet var det også lagt inn et faglig innlegg fra Anne Berit Swanberg, BI, om utdanningskvalitet og digitalisering. Hun forsker på individuelle forskjeller i læring og sitter i fagutvalget for utdanning. Et av hennes budskap er at høyere utdanning befinner seg midt i et paradigmeskifte som blant annet presset fram av mulighetene teknologien gir til mer aktive læringsformer og mer studentfokusert undervisning.

Les mer om Digitaliseringsstyret.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter