Rapportering av kliniske behandlingstudier


Denne uken åpner rapporteringen av pågående kliniske behandlingsstudier. Rapporteringsfristen er mandag 9. mars 2020.


Foto: Shutterstock

Resultatene fra rapporteringen vil danne grunnlag for en ny indikator for kliniske behandlingstudier i det nasjonale systemet for resultatbasert finansiering i helseforetakene. Dette blir første tellende år for rapporteringen.

Datagrunnlaget for rapporteringen er hentet fra REKs saksportal. Det er utarbeidet en kvalitetssikret liste over kandidater til pågående kliniske behandlingsstudier i Norge.

Prosjektledere vil motta en e-post med personlig lenke til et kortfattet nettskjema der blant annet antall nye pasienter for 2019 skal oppgis per helseforetak som er oppført som forskningsansvarlig institusjon.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter