Referat fra møte i Digitaliseringssstyret 28.- 29. august


Hovedfokus i digitaliseringsarbeidet siden april har vært å konkretisere tiltak/prosjekter for å realisere de strategiske satsningene i handlingsplanen. Digitaliseringsstyret skal drive porteføljestyringen av fellestjenestene i sektoren.

I Digitaliseringsstyrets møte 28.-29. august ble prosjektet Arbeidslivsportalen vedtatt. Prosjektet ble innlemmet i nasjonal prosjektportefølje med tilhørende forslag til felles finansiering.

Arbeidslivsportalen skal bli en digital samhandlingsløsning for arbeidslivet, studenter, universiteter og høgskoler. Målet med prosjektet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er involvert i studentpraksis, og flytte påvirkningsmuligheten til sluttbrukerne, nemlig studenter og praksissteder. Høyere kvalitet i praksisstudiene er det primære målet. 

Digitaliseringsstyret ble også orientert om nye prosjekter som planlegges som fellestjenester for sektoren. Disse prosjektene er fremmet og anbefalt igangsatt av fagutvalgene og sektoren. 

Se hele agendaen for møtet

Referat fra møtet

Presentasjon vist i møtet

Møteplan for Digitaliseringsstyret


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter