Skydagene i Trondheim


Da er vi i gang med skydagene i Trondheim, 11. og 12. desember. UH-skyprogrammet går inn for landing i 2018, og under skydagene blir arbeidet gjennom 3 år oppsummert, og resultater fra samarbeidsprosjekt mellom UH-skyprogrammet og sektoren presentert.

Skydagene

Tett samarbeid med universitetene og høyskolene

Ole Langfeldt fra NTNU presenterte sitt prosjekt der de tester ut Azure-tjenester for sitt formål. NTNU peker på at hovedutfordringen er knyttet til såkalt governance – å gjøre organisasjonen klar for å kunne utnytte mulighetene i Azure. Altså ikke teknologi, men prosesser.

Universitetet i Bergen, UiB, la fram hvordan de har løst utfordringer med å flytte uib.no ut i skyen (Azure), og etterhvert skal Universitetet i Oslo, UiO, fortelle hvordan de har gått fram for å gjøre Google G Suite tilgjengelig som supplement eller alternativ til Office 365 for sine brukere.

– Skyløsninger er ikke en trussel mot jobbene til IT-ansatte, men det krever ny og annen kompetanse og annet tankesett enn det som finnes hos IT-avdelingene i dag, sa Ole Langfeldt, noe UH-skyprogrammet har erkjent og jobbet spesifikt med.

Bruk av skytjenester internt i Unit

Representanter fra Units bibliotekstjenester har fortalt om sin reise ut i skyen. Reisen startet med lift-and-shift over til Safespring sin IaaS, og som nå beveger seg mer over til å utvikle løsninger på AWS. Dette er spennende og lærerike aktiviteter.

Kristin Selvaag, leder for UH-skyprogrammet, sa i sin innledning, at sektoren har utstrakt bruk av skytjenester allerede, og at hun gleder seg til å høre Units gruppeleder for undervisningsnære tjenester snakke om Canvas senere i dag. Canvas er en ekte skyløsning, og har et vell av muligheter for kobling mot andre attraktive skytjenester.

Bygg kunnskap og erfaringer

Agendaen 12. desember er full av godbiter; dagen starter med en presentasjon fra Håkon Alstad, IT-sjef ved NTNU, praktisk informasjon om hvordan man kan ta i bruk Microsoft Azure og Amazon Web Services, tekniske diskusjoner, før Tore Bruheim takker av for dagen.

Selv om programmet avsluttes i desember, er ikke arbeidet med skytilpasning over. Erfaringer og aktiviteter vil bli videreført først og fremst handlingsplanen for realisering av Digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Og Selvaags oppfordring er klar:

– Bygg kunnskap og erfaring for å kunne støtte opp under digitalisering ved deres institusjoner, for digitalisering ER sky!


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter