Slik digitaliserer Unit Kunnskaps-Norge


Hvordan blir fremtiden? Hvordan ser et datadrevet kunnskapssamfunn ut? For forskere, studenter og administratorer. Hvordan kommer vi til å jobbe? Hvordan driver Unit Kunnskaps-Norge framover?


Vi i Unit er nysgjerrige på fremtiden 

Hvordan vil digitalisering gi bedre forskning, studier og forvaltning av kunnskap, og hvilke løsninger vil skape verdi i sektoren, løsninger som inkluderer alle. (Ref. digital plan). Vår visjon er å drive Kunnskaps-Norge framover. Det gjør vi med profesjonell utvikling av løsninger som fornyer, forenkler og forbedrer. Som skal bidra til at du opplever enklere, sikrere, mer effektive og pålitelige tjenester. (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15)

 

Kompetanse om digitalisering

Sektoren tar i bruk nye og mer effektive måter å jobbe på. Det starter med kunnskap om mulighetene moderne tjenester gir oss. Og at vi sørger for at brukerne våre får bedre verktøy og enklere tilgang til utdanning og forskning. Det handler om at vi sammen bidrar til en moderne sektor preget av effektive og mangfoldige systemer.(Ref. Digitaliseringsstrategi1 for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021).

 

Dialog og samarbeid

Unit utvikler løsninger i dialog med deg som bruker tjenestene våre. Digitalisering vil gi nye tjenester og ny infrastruktur. Det legger et nytt grunnlag for livslang læring, verdensledende forskning og effektiv administrasjon. Vi ivaretar personvern og informasjonssikkerhet og øker kunnskap og bruk om deling av data. Vi driver Kunnskaps-Norge framover.
Ref. målbilder og strategi, Unit.

 

Slik driver Unit Kunnskaps-Norge framover

  • Digitaliseringsstyret skal sammen med fagutvalgene sikre en effektiv og samordnet realiseringen av digitaliseringsstrategien  
  • BIRD gjør det mulig å dele forskningsresultater med kolleger fra hele verden – digitalt.
  • Vitnemålsportalen fra Unit lar deg nå og dele alle eksamensresultatene dine - fra ett sted. (OSPA Beste nye sikkerhetsprodukt 2017).
  • I 2018 søkte 142 000 personer om plass på 1309 studier ved 26 læresteder - med en nettsøknad. Samordna opptak revolusjonerte søknadsprosessen for høyere utdanning allerede ved lanseringen i 1995. (Rosing eNorge-pris 2003)
  • Alma fra Unit gir bibliotek verktøy for digital administrasjon av virksomheten.

Utforsk løsningene våre på egenhånd, eller ta kontakt for en fremtidsprat!


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter