Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner


Tallene for norsk forskningspublisering i 2019 (NVI-rapporteringen) er nå klar. Norske forskningsinstitusjoner rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018.

Figur: Oversikt over andel publikasjoner med samarbeid

Totalt rapporterte de inn 27.019 publikasjoner mot 25.624 i 2018. Den gode trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Universitets- og høgskolesektoren (UH) står for flest antall rapporterte publikasjoner med 23.486. UH hadde størst økning sammenlignet med i fjor, med 1.253 flere publikasjoner. Instituttsektoren rapporterte inn 5.221 publikasjoner mot 4.800 i fjor, og helsesektoren 4.555 mot 4.417 i fjor. Alle sektorer viser en svak økning i antall rapporterte publikasjoner.

Flere institusjoner har kommet inn i Cristin i 2019 og inngår i statistikken. Det gjelder Statistisk sentralbyrå, Norsk Polarinstitutt, Norges geologiske undersøkelser samt Arkivverket og Nasjonalbiblioteket fra ABM-sektoren.

Flere artikler ble gjort åpent tilgjengelig i 2019

Mer enn en av fire artikler ble i 2019 publisert i helt åpne tidsskrifter. Det er også et økende antall publikasjoner som lastes opp i de lokale vitenarkivene. Avhengig av lisenser kan mange av disse gjøres tilgjengelig for alle. Tall for åpen tilgang analyseres nå, og blir publisert i tilstandsrapporten for høyere utdanning i begynnelsen av mai.

Her finner du tallene for 2019.

Følg med på Cristin.no for tall og figurer om NVI i de kommene ukene.

– Rapporteringen i Cristin er svært godt kvalitetssikret, og dekker alle fagfelt, inkludert humaniora og samfunnsvitenskap bedre enn mange internasjonale bibliografiske databaser. Cristins NVI-data om vitenskapelige publikasjoner gir et unikt grunnlag for å sammenlikne publisering i tre ulike forskningssektorer over tid, sier Marit Henningsen, tjenesteansvarlig for Cristin i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Årlig rapportering

Hvert år må institusjoner innenfor universitet- og høgskolesektor, forskningsinstituttsektor og sykehussektor rapportere sitt omfang av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Data om vitenskapelig publisering inngår som en av indikatorene i finansieringsmodellene i de tre forskningssektorene. Dette danner grunnlaget for deler av deres bevilgninger fra departementene.

I år førte korona-situasjonen til noen ekstra utfordringer i gjennomføringen av NVI-rapporteringen, men forskere og Cristin-superbrukere har gjort en formidabel innsats fra hjemmekontorer landet rundt slik at rapportering kom i havn innen fristen også i år.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter