Vitnemålsportalen i finalen i konkurransen om årets Bedre stat- pris


Hvert år deler DFØ - Direktoratet for økonomistyring ut Bedre stat - prisen. Den gis til et tiltak som har bidratt til å gjøre staten mer effektiv, og har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten.

Bedre stat - prisen ble i år tildelt Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet m.fl. for 0-24-samarbeidet.

Vitnemålsportalen som er en tjeneste fra Unit var en av tre finalister i konkurransen. Den siste finalisten var Kommunal- og moderniseringsdepartementet for samordnet styringsdialog av fylkesmannsembetene.

Prisutdelingen fant sted på Styringskonferansen 2019, 23. januar i Oslo.

Om Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen sikrer at utdanningsresultater som deles er korrekte. Portalen gjør det enkelt for avsender å dele sine resultater og enkelt for arbeidsgivere å motta de samme resultatene. Med Vitnemålsportalen kan arbeidsgivere unngå å ansette kandidater med falske vitnemål. Siden lanseringen i 2017 har 80 000 brukere hentet og delt sine vitnemål via Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen:
* Gjør det enkelt for personer å få tilgang til sine eksamensresultater
* Gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
* Sikrer at resultater som deles er korrekte
* Reduserer behov for utskrifter/papir

Vitnemålsportalen er utviklet av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte. Pålogging gjøres fra nettsidene til Vitnemålsportalen.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Marte Holhjem
Seniorrådgiver