Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.
Universiteter og høyskoler som benytter Felles Studentsystem (FS) kan ta i bruk Arbeidslivsportalen. Praksissteder får tilgang til tjenesten av utdanningsinstitusjonen.
Logg inn i tjenesten