Digitalisering

Studentseminar

Unit inviterte til studentseminar torsdag 17. september. Studentene kom med innspill om viktige temaer i den nye digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning.