Digitalisering

Mandat for arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen skal utarbeide en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak.

Møte- og nettverksdag

Som opptakt til konferansen inviterer vi alle styrer, prioriteringsråd, konsortier, fagutvalg og andre organer tilknyttet Unit til møte- og nettverksdag på Scandic Lerkendal.