Medbestemmelse i tjenesteutvikling styrkes


De siste ukene har vi sett en rekordrask digitalisering i samfunnet, og i denne situasjonen har vi erfart hvor viktig de digitale fellesløsningene for høyere utdanning og forskning er.

Foto: Shutterstock

Institusjonene omstiller seg raskt og leverandørene viser stor evne og vilje til å sørge for tilstrekkelig kapasitet og bistand i bruk av digitale fellesløsninger.

Digitaliseringsstyret for digitalisering i høyere utdanning og forskning har nettopp vedtatt en modell for å sikre medvirkning i forvaltning og videreutvikling av de eksisterende fellestjenestene i sektoren. Modellen samspiller med den etablerte styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning.
Nå skal styringsmodellen for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innføres. Modellen innebærer etablering av tjenesteråd innenfor fagområdene studieadministrasjon, undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur og informasjonssikkerhet.

Tjenesterådene skal bestå av representanter fra relevante institusjoner og Unit, og de skal ledes av en representant fra institusjonene. Tjenesterådene skal bidra til kontinuerlig og rask forbedring av fellestjenestene, i tråd med digitaliseringsstrategien og sektorenes behov og rammer.

Unit er i gang med å opprette tjenesterådene, og har sendt brev til virksomhetene i høyere utdanning og forskning der vi ber om forslag til medlemmer i de ulike tjenesterådene.

Fristen for å melde inn forslag til medlemmer er satt til 17. april, men vi har forståelse for at det kan bli utfordrende å nå fristen med den pågående korona-krisen. Fristen kan derfor bli forskjøvet.

Oppdatert 15.04.: Ny frist er 1. mai for innspill til medlemmer i tjenesteråd.

 

Les mer om opprettelsen av tjenesteråd


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter