Møte 3/2020 Fagutvalg for utdanning


Onsdag 1. april kl. 09:30-11:15 - Videomøte

 
Sak Sakstype Tittel Vedlegg
13

V

Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 25.02.2020 
    Innledning  
14 O Vurdering av Felles studentsystem (FS)    
15 D Etablering av tjenesteråd for studieadministrative tjenester

Anbefaling tjenesteråd_studieadm.

Tjenesteråd utdanning_presentasjon

16 D Revisjon av handlingsplanen Handlingsplan endringsforslag_utdanning
17 D Ny digitaliseringsstrategi

Sak på unit.no om oppnevnt arbeidsgruppe

Sak på unit.no om Innspillsrunden

18   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter