Omlegging til digital eksamen


At norske campuser er stengt for undervisningsaktivitet får også store konsekvenser for eksamensavviklingen i høyere utdanning. En rekke personer fra sektoren og Unit jobber nå på spreng for å etablere nye eksamensløsninger.

Mann som sitter ved datamaskin og ser ut i lufta
Foto: Shutterstock

Da norske campuser stengte for undervisningsaktivitet for å hindre spredning av koronaviruset ble det fort klart at ikke bare undervisningen må endres i rekordfart. Også eksamensavviklingen må omstilles fra digitale skoleeksamener og eksamen på campus til nye digitale løsninger som ikke forutsetter at mange mennesker oppholder seg i samme lokaler.

Etablert samarbeid gir raskere omstilling

I Norge har andelen digitale eksamener økt i høyt tempo de siste årene. Men digital eksamen har hittil i stor grad forutsatt oppmøte i et eksamenslokale tilrettelagt for digital eksamen med en rekke kontrollmekanismer og verktøy tilgjengelig. Nå må eksamen på svært kort tid legges om til nettbaserte løsninger. Det gir både teknologiske og faglig-pedagogiske utfordringer – i tillegg til behov for tilpasninger i forskrifter og regelverk.  

Heldigvis er norsk UH-sektor i europeisk sammenheng kommet langt på dette feltet. Vi bygger på et omfattende og aktivt samarbeid, og rundt 90 fagfolk samarbeider og utveksler informasjon om utfordringer og løsninger på Units samarbeidsplattform for digital eksamen. Det gir et godt utgangspunkt for hurtig omstilling.

Godt i gang med risiko- og sårbarhetsanalyse

Den siste tiden har det foregått hektisk aktivitet i kulissene når sektoren og Unit har satt i gang arbeid med en risiko- og sårbarhetsvurdering for omlegging av eksamen etter nedstengning av campus.  

19 personer fra sektoren og Unit med bred kompetanse på feltet digital eksamen jobber nå med en felles risiko- og sårbarhetsanalyse, for å gå grundig igjennom felles utfordringer med omlegging av eksamen. Studenter og faglærere er også representert i arbeidet. 

Etter at denne arbeidsgruppa ble etablert er det gjennomført to samlinger, og gruppa er godt i gang med å skrive rapport som vil bli tilgjengelig for UH-institusjonene før påske. 

Unit vil holde sektoren løpende informert om arbeidet, hovedfunn i rapporten vil publiseres her på www.unit.no når den er klar. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter