Prosjekter

Nasjonalt masteropptak

Utvikling og implementering av en nasjonal samordnet opptaksmodell og digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogram.

Felles beslutningsstøtte

Hensikten med prosjektet Felles beslutningsstøtte er å gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre virksomhetsstyring på institusjonene.

Nytt bestillings- og fakturasystem

Kontrakten for bestillings- og fakturasystemet som flere norske universiteter og høyskoler bruker i dag, går ut 31.12. 2019. Unit har på vegne av 17 institusjoner gjennomført en anskaffelsesprosess for å skaffe ny leverandør.