Vitnemålsportalen finalist til Bedre stat-prisen 2019


Vitnemålsportalen er finalist til Bedre stat-prisen 2019. Forfalsking av vitnemål og karakterutskrifter er ikke nytt, men juks blir stadig vanskeligere å avsløre.

Arbeidsgivere som mottar utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen unngår å ansette kandidater med falske vitnemål. 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er en av tre finalister med den digitale tjenesten Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen henter informasjon om oppnådde karakterer og fullførte grader direkte fra studiestedenes databaser og er derfor alltid oppdatert. Det er kun jobbsøker som får se egne karakterer og grader i Vitnemålsportalen. Søker velger og hvem han eller hun vil dele dem med.

Nyttig for alle parter:

«Vitnemålsportalen var superenkel å bruke. Jeg slapp å sende inn vitnemålet mitt på papir og arbeidsgiver kunne kontrollere det digitalt.» sier tidligere jobbsøker Magnus Wiig.

«Sogn og Fjordane fylkeskommune har i over eit år nytta Vitnemålsportalen og er veldig nøgde med det. Det er enkelt og trygt for både søkar og arbeidsgjevar, og sikrar både kvalitet på vitnemål og krav til GDPR.» sier Jan Erik Weinbach, seniorrådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) uttaler også at Vitnemålsportalen vil lette arbeidet med å kontrollere ektheten og karakterene i vitnemål for potensielle arbeidsgivere.

Fakta om Vitnemålportalen

«80 000 brukere har siden lanseringen i 2017 hentet og delt sine vitnemål via Vitnemålsportalen. Forsøk på dokumentforfalskning er blitt avslørt i rekrutteringsprosesser ved hjelp av Vitnemålsportalen», sier prosjektleder Marte Holhjem.

Tjenesten er utviklet av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Løsningen vant i 2017 OSPA (The Outstanding Security Performance Award) og er nominert som en av tre finalister til Rosing sikkerhetsprisen 2018. Alle statlige universiteter og høgskoler, samt de fleste private høgskoler leverer resultater til Vitnemålsportalen.

Unit deltar aktivt i EU-nettverket EMREX hvor utdanningsinstitusjoner i Europa jobber for å muliggjøre deling av resultater på tvers av landegrenser.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter