Digitalisering

Veikart

Veikart og budsjettrammer med 3-årig perspektiv er en del av tjenestestyringen for fellestjenester.

Tjenestestyring

Det er vedtatt en samstyringsmodell og et rammeverk for tjenestestyring i høyere utdanning og forskning.